Select language:  

Elli Akrén-Ebbe

elli

Kvinnan bakom Sofiaterapia är filosofen och psykoterapeuten Elli Akrén-Ebbe. Hon har studerat teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet. Hon gjorde sitt pro gradu arbete om känslornas filosofi och fokuserade på Platons begrepp av kärleken i dialogen Symposium. Hon blev intresserad av filosofins terapeutiska möjligheter i slutet av sina studier och blev bl.a. inspirerad den amerikanska filosofen Martha Nussbaum, som bl.a. fokuserade på pragmatism.

Elli Akrén-Ebbe är också psykoterapeut och har studerat lösningsfokuserad terapi vid Kortterapi institutet i Helsingfors. Hon är auktoriserad av finska tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).