Select language:  

Elli Akrén-Ebbe

elliSofia-terapian filosofi ja psykoterapeutti Elli Akrén-Ebbe on valmistunut Helsingin yliopistosta pääaineenaan teoreettinen filosofia. Pro gradu -työnsä hän teki tunteiden filosofiasta keskittyen rakkauteen Platonin Pidoissa. Opintojensa loppuvaiheessa hän kiinnostui filosofian terapeuttisista mahdollisuuksista muun muassa amerikkalaisen pragmaatikon, Martha Nussbaumin teoksien myötä.

Elli Akrén-Ebbe on valmistunut Helsingin lyhytterapiainstituutista erityistason psykoterapeutiksi (ET) ja Helsingin psykoterapiainstituutista vaativan erityistason psykoterapeutiksi (VET). Hän on Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) sekä nykyisen  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston  (Valvira) laillistama.