Select language:  

Työnohjaus

Sofiaterapian työnohjauksen metodit ovat pääasiallisesti ratkaisukeskeisiä. Lisäksi käytän filosofispohjaisia ryhmäkeskustelun ja stressihallinnan menetelmiä.

Ratkaisukeskeinen ohjaus pyrkii nimensä mukaisesti löytämään ratkaisun ongelmatilanteisiin. Lisäksi keskeistä on paikallistaa ryhmän, työyhteisön tai valmennettavan voimavarat ja saada ne käyttöön. Suuntana on tulevaisuus, mutta menneisyys ja nykyisyys muodostavat voimavarapankin, josta tulevaisuus ammentaa.