Select language:  

Koulutus

Mielen treeniKirjoittaminen tiedostomattoman väylänä

Kurssilla pyritään avaamaan väyliä tiedostamattomaan kirjoittamisen avulla. Kurssilla kirjoitetaan ohjatusti lyhyitä tarinoita, joiden kautta on mahdollista saada kosketus alitajuntaan. Katso lisää Kriittinen korkeakoulu

Tiedosta itsesi ja tunteesi stoalaisin metodein

Kurssin tarkoitus on tarjota osallistujille yksinkertaisia metodeita tunteiden ja häiritsevien ajatusvirtojen ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Se esittelee keinoja, joiden avulla voit hillitä stressiä sekä haitallisia tunteita ja siten saavuttaa tyytyväisemmän mielentilan.

Metodit pohjautuvat hellenististen koulukuntien, kuten stoalaisten, ajatteluun. Metodeilla on joitain yhteneväisyyksiä suosiota saaneen ”mindfullness”-tietoisuustaitojen kanssa.

Kurssi ei vaadi pohjatietoja.

Työnohjaus

Työnohjaus on ratkaisukeskeistä yksilö- tai rythmätyönohjausta ja tapahtuu edellä mainituin ratkaisukeskeisin menetelmin.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapiasuuntaus perustuu yli kahdenkymmenen vuoden käytänteiden tutkimiseen sekä kliiniseen että empiiriseen tutkimukseen. (e.g., de Shazer et al.,1986; Berg & Miller, 1992; Berg, 1994; De Jong & Berg (2008); de Shazer, Dolan et al., 2006). Ratkaisukeskeinen lyhyterapiasuuntaus eroaa monin tavoin perinteisemmistä suuntauksista. RKLT on toimivuuteen perustuva suuntaus, jossa pyritään minimoimaan menneisyyden epäonnistumiset ja ongelmat, niiden sijaan keskitytään vahvuuksiin ja tulevaan onnistumiseen.

Ongelma ei ilmene joka hetki. Poikkeuksia löytyy, tilanteita, jolloin ongelma olisi voinut tulla ilmi, mutta ei ole tullut. Näiden tilanteiden löytäminen ja kartoittaminen voi olla pohja ratkaisun rakentamiselle.
(Research Committee of the Solution Focused Brief Therapy Association 2010).

Ratkaisukeskeinen koulutus

Ratkaisukeskeisessä koulutuksessa keskitytään suuntauksen erityisiin menetelmiin. Koulutus sopii erityisen hyvin sosiaali- ja hoitoalan ammattilaisille sekä koulujen henkilökunnalle, mutta myös liike-elämään sekä muille aloille. Koulutus voi olla kurssin tai työnohjauksen muodossa.

Sokraattinen dialogi

Sokraattinen dialogi on 1920-luvulla Saksassa kehitetty tasavertaisen keskustelun muoto, joka sopii myös työnohjaukseen.

Sokraattisessa keskustelussa syvennetään ymmärrystä valitusta dialogin aiheesta. Kysymys on yhdessä ajattelusta, ihmettelystä sekä oman kokemuksen kautta tapahtuvasta filosofisesta keskustelusta. Keskustelun teemoja voivat olla hyveet, kuten rohkeus, viisaus tai kohtuullisuus. Keskustelua voidaan käydä myös rakkaudesta, kuolemasta, ystävyydestä tai muusta ryhmää kiinnostavasta aiheesta.

Työnohjauksessa aiheeksi voidaan valita työntekijöitä ja työyhteisöä hyödyttävä aihe. Työpaikan tulehtunut ilmapiiri voi parantua, jos sokraattisen dialogin avulla päästään konsensukseen.