Select language:  

Psykoterapia

WP_20140808_11_37_29_Pro
Klassinen psykoterapia

Sofia-terapian klassisessa psykoterapiassa yhdistyvät humanististen ja filosofinen terapia. Terapiassa otetaan huomioon tiedostamaton, tunteet sekä menneisyyden merkitys. Elämän tarkoituksellisuutta voidaan etsiä sen syvyyden kautta ja löytää siten uusi näkökulma elämään.

Narratiivinen terapia

Asiakkaan elämää tutkitaan tarinoiden vyyhtenä. Surullisten ja epäonnisten tarinoiden lomassa kulkevat pieninä huomaamattomina polkuina myös jotkut ilon, onnen ja rohkeuden kertomukset. Terapiassa keskitytään näihin onnistumisen tarinoihin sekä tutkitaan myös sitä, kuinka yksilön tarinat liittyvät perheen, suvun, yhteiskunnan ja ajan kertomuksiin.

Ratkaisukeskeinen terapia

Erityisten kysymysten avulla luotsataan asiakasta kohti toivottua tulevaisuutta, lisäksi pyritään hyödyntämään voimavarat, joista asiakas ei mahdollisesti ole edes tietoinen.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa tarkastellaan, kuinka asiakas voi muuttua ja muuttaa asioita sen sijaan, että paneuduttaisiin diagnoosiin ja ongelmien käsittelyyn. Tästä syystä terapiassa käytetään muutospuhetta. Ratkaisukeskeisen haastattelun kysymysten tarkoitus on käynnistää terapeuttinen prosessi”(Research Committee of the Solution Focused Brief Therapy Association 2010).